Sikkerhet

Våre kunder er verdifulle og vi har ingen å miste.

Sikkerhet

Våre kunder er verdifulle og vi har ingen å miste.

Sikkerhet

Våre kunder er verdifulle og vi har ingen å miste.

Alle våre aktiviteter er godt sikret og vi bruker kun sikkerhetsutstyr av topp kvalitet. Aktivitetsutstyret er CE-merket og kontrolleres jevnlig. Klatretau skiftes ut regelmessig og etter etablerte rutiner. Alt øvrig utstyr, som sjakler, karabinere, bolter, muttere, wirer, bremser etc kontrolleres iht. fastsatte normer og etablerte kvalitetsrutiner og kontroller.

Aktiv Fritid har en årlig kontroll og godkjenning av Statens Jernbanetilsyn (Park -og tivolitilsynet). Vi har nok utstyr til alle slik at vi får kontrollert at alle har fått utstyret korrekt på seg før aktivitetene starter. Gjester som tar av seg eller endrer på utdelt utstyr underveis, må selv sørge for at en instruktør får kontrollert utstyret på nytt.

Før arrangementet må det signeres på et skjema med Generelle betingelser. For grupper er det valgfritt om gruppeleder signerer på vegne av hele gruppen eller sørger for at deltakerne signerer på hvert sitt eksemplar.
Deltakere som deltar på vår Via Ferrata, må i tillegg fylle ut et Egenerklæringsskjema.

Aktiv Fritid ved Berit Norheim, eier selv Base Camp med området rundt hvor aktivitetene er etablerte.